Šťastný domov pořádá na statku programy pro děti se zaměřením na péči o zvířátka a seznámení se s životem na statku.

DEN NA STATKU – výletní program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Náročnost programu je přizpůsobena věku, zdatnosti a velikosti skupiny dětí.

Co Vás u nás čeká:

  • příjezd 9.00 hod.
  • přivítání na statku, seznámení se s prostorem a s připraveným programem
  • předání mapky areálu s vyznačenou trasou a s pracovními listy
  • plnění úkolů ve skupinkách (úkoly pohybové, dovednostní, smyslové a vědomostní
  • návštěva zvířátek – seznámení s jednotlivými druhy, povídání o nich, zajímavosti
  • odemknutí truhlice statku (odměna pro malé výletníky)
  • volná hra na hřišti
  • oběd – vlastní, nebo možnost objednání, popř. je možné ukončit program
  • volná hra, možnost nákupu výrobků z chráněných dílen
  • odjezd cca 14.00 hod.