Pořadatel: JK Šťastný domov Líšnice
Datum konání: 5.7.2024
Místo konání: Líšnice 205
Disciplíny: Hobby Horsing: working equitation, parkury, skok mohutnosti
Mikulášský hobby horsing
Rozpis:
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
1.1. Pořadatel: JK Šťastný domov Líšnice
1.2. Datum konání: 5.7.2024, prezentace od 9:30, začátek první soutěže v 10:00. Přihlašování do 4.7.2024 do 12 hod.
1.3. Místo konání: Líšnice 205
1.4. Kolbiště: pískové 40x20m
1.5 Opracoviště: pískové 40x20m
2. SOUTĚŽE –
2.1 SOUTĚŽ Č.1 – WORKING EQUITATION: startovné 150,-Kč. 8-10 překážek (slalom, skoky, barely, couvání, branka, můstek, přenášení předmětu). Soutěž na čas a styl, hodnocení jednotlivých překážek body 0-10, dále se hodnotí plynulost, soulad dvojice, vzhled.
2.2 SOUTĚŽ Č.2 – PARKUROVÉ SKÁKÁNÍ: startovné 150 Kč. Soutěž na čas, kategorie 0-7 let výška skoků do 30 cm, kategorie 8-13 let výška skoků do 50 cm, otevřená soutěž pro všechny kategorie do 70cm.
2.3 SOUTĚŽ Č.3 – SKOK MOHUTNOSTI: startovné 150 Kč. dle počtu soutěžících bude první pokus skoku na 60 cm. Při úspěšném absolvování dané výšky se překážka zvedá o 5 cm, vyhrává soutěžící, který který překoval nejvyšší překážku.
3. PRAVIDLA HOBBY HORSSINGU.
-Start s více koňmi v jedné disciplíně není možný. Různé koně smí soutěžící využít v různých disciplínách v rámci jednoho závodního dne.
-Soutěžící nebude diskvalifikován, pokud bude mít pouze jednu ruku na otěžích. Bude však diskvalifikován v případě, že se tyč Hobby Horse nebude dotýkat vnitřní strany stehen soutěžícího (tzn. tyč při přeskoku vyndá).
-startující musí po celou dobu závodu cválat, mimo první nejmladší kategorie.
4. DEKOROVÁNÍ A CENY: dekorováni budou všichni zúčastnění jezdci, věčné ceny do třetího místa.
TĚŠÍ SE NA VÁS CELÝ TÝM JK ŠŤASTNÝ DOMOV LÍŠNICE!

Written by Petra Stejskalová