Během května a června u nás probíhají výlety pro děti z MŠ a ZŠ.
Hned poté se statek otevírá veřejnosti. Těšíme se na Vás!

Written by Petra Stejskalová