Doprovázení dětí a mladých lidí [nalezení vlastní cesty a hodnoty]

Projekt je zaměřen na doprovázení dětí a mladých lidí s postižením z pěstounských rodin a z výchovných ústavů, se zaměřením na praktický prožitek.

V počtu maximálně  20 osob se setkáváme jedenkrát měsíčně, od 8.00 do 18.00 hodin. Zaměřujeme se na praktickou přípravu k osamostatnění a zařazení se do společnosti a na praktickou přípravu pro život a budoucí povolání. Tento program probíhá pátým rokem. Osvědčili se nám zážitkové, praktické dovednosti – klienti jsou šikovnější na manuální činnosti a to co si zkusí rukama, to si více zapamatují. Program je jednodenní, vždy o víkendu, klienti jsou s postižením mentálním, nebo kombinace s fyzickým postižením. Práce v programu je postavena na osobním setkávání a poznávání jednotlivého klienta, na tomto základu se vypracuje osobní plán.

Kde působíme

nase pusobiste

Tvorba webových stránek byla hrazena z projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zadavatelem projektu je město Kostelec nad Orlicí.

Kdo nám pomáhá

Leader